รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 67000 ยกเว้น
ตำบลวังชมภู ตำบลนายม ตำบลระวิง และ ตำบลห้วยสะแก ใช้รหัส 67210
ตำบลวังชมภู ตำบลนายม ตำบลระวิง และ ตำบลห้วยสะแก ใช้รหัส 67210
ตำบลท่าพล ใช้รหัส 67250
อำเภอเขาค้อ 67270  ยกเว้น ตำบลแคมป์สนและตำบลเข็กน้อย ใช้รหัส 67280
อำเภอชนแดน 67150 ยกเว้น ตำบลดงขุย ตำบลบ้านกล้วย และตำบลตะกุดไร ใช้รหัส 67190
อำเภอน้ำหนาว 67260
อำเภอบึงสามพัน 67160 ยกเว้น ตำบลวังพิกุล ใช้รหัส 67230
อำเภอวังโป่ง 67240
อำเภอวิเชียรบุรี 67130 ยกเว้น ตำบลพุเตย ตำบลพุขาม ตำบลภูน้ำหยด ตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลวังใหญ่ และตำบลซับน้อย ใช้รหัส 67180
อำเภอศรีเทพ 67170
อำเภอหนองไผ่ 67140 ยกเว้น ตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงาม และตำบลห้วยโป่ง ใช้รหัส 67220
อำเภอหล่มเก่า 67120
อำเภอหล่มสัก 67110

 

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.