เชียงราย


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เชียงราย


 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองเชียงราย จ.ชุมพร 57000
  • ยกเว้น
  • ต.ริมกก ต.บ้านดู่ ต.แม่ข้าวต้ม ต.แม่ยาว ต.นางแล และ ต.ท่าสุด ใช้รหัส 57100
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ดอยหลวง จ.ชุมพร 57110
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่จัน จ.ชุมพร 57110
  • ยกเว้น
  • ต.จันจว้าใต้ และ ต.จันจว้า ใช้รหัส 57270
  • ต.แม่คำ และ ต.แม่ไร่ ใช้รหัส 57240
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พาน จ.ชุมพร 57120
  • ยกเว้น
  • ต.ธารทอง ใช้รหัส 57250
  • – ต.แม่เย็น และ ต.ทานตะวัน ใช้รหัส 57280
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่สาย จ.ชุมพร 57130
  • ยกเว้น
  • ต.ห้วยไคร้ และ ต.บ้านด้าย ใช้รหัส 57220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เชียงของ จ.ชุมพร 57140
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เชียงแสน จ.ชุมพร 57150
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เทิง จ.ชุมพร 57160
  • ยกเว้น
  • ต.เชียงเคี่ยน ต.ปล้อง ต.แม่ลอย ต.ศรีดอนไชย ต.หนองแรด และ ต.งิ้ว เฉพาะหมู่ที่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 ใช้รหัส 57230
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.ชุมพร 57170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่สรวย จ.ชุมพร 57180
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ป่าแดด จ.ชุมพร 57190
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เวียงชัย จ.ชุมพร 57210
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชุมพร 57210
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.ชุมพร 57240
  • ยกเว้น
  • ต.แม่สลองนอก และ ต.แม่สลองใน ใช้รหัส 57110
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่ลาว จ.ชุมพร 57250
  • ยกเว้น
  • ต.โป่งแพร่ ใช้รหัส 57000
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พญาเม็งราย จ.ชุมพร 57290
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เวียงแก่น จ.ชุมพร 57310
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ขุนตาล จ.ชุมพร 57340

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.