รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
อำภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270  ยกเว้น ตำบลท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษา และตำบลแพรกษาใหม่
ใช้รหัส 10280
อำเภอบางบ่อ 10560 ยกเว้น ตำบลคลองด่าน ใช้รหัส 10550
อำเภอบางพลี 10540  –
อำเภอบางเสาธง 10540
อำเภอพระประแดง 10130
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 10290
  1. รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (ยกเว้น ตำบลท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษา และตำบลแพรกษาใหม่
    ใช้รหัส 10280)
  2. รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 (ยกเว้น ตำบลคลองด่าน ใช้รหัส 10550)
  3. รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  4. รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  5. รหัสไปรษณีย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
  6. รหัสไปรษณีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ข้อมูลจาก Wikipedia

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.