ชุมพร


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชุมพร


อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
 • ยกเว้น
 • ต.ปากน้ำชุมพร ต.หาดทรายรี และ ต.ท่ายาง เฉพาะหมู่ที่ 1, 9-10 ใช้รหัส 86120
 • ต.บ้านนา ต.วังใหม่ ต.ขุนกระทิง เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 7-8 ต.ตากแดด เฉพาะหมู่ที่ 7 และ เลขที่ 1-78 ของหมู่ที่ 9 และ ต.วังไผ่ เฉพาะหมู่ที่ 4, 8-9, 12-13 ใช้รหัส 86190
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
 • ยกเว้น
 • ต.บางน้ำจืดต.ปากน้ำ และ ต.บางมะพร้าว เฉพาะหมู่ที่ 8, 10-14 ใช้รหัส 86150
 อ.สวี  จ.ชุมพร  86130
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
 • ยกเว้น
 • ต.หินแก้ว และ ต.รับร่อ เฉพาะหมู่ที่ 1-9, 11-18, 20-22 ใช้รหัส 86190
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
 • ยกเว้น
 • ต.สะพลี ใช้รหัส 86230
 • ต.เขาไชยราช ต.ปากคลอง และ ต.ดอนยาง ใช้รหัส 86210
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
 อ.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร  86180
 อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร  86220

 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
  • ยกเว้น
  • ต.ปากน้ำชุมพร ต.หาดทรายรี และ ต.ท่ายาง เฉพาะหมู่ที่ 1, 9-10 ใช้รหัส 86120
  • ต.บ้านนา ต.วังใหม่ ต.ขุนกระทิง เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 7-8 ต.ตากแดด เฉพาะหมู่ที่ 7 และ เลขที่ 1-78 ของหมู่ที่ 9 และ ต.วังไผ่ เฉพาะหมู่ที่ 4, 8-9, 12-13 ใช้รหัส 86190
  • ต.ถ้ำสิงห์ ต.ทุ่งคา และ ต.วิสัยเหนือ ใช้รหัส 86100
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
  • ยกเว้น
  • ต.บางน้ำจืดต.ปากน้ำ และ ต.บางมะพร้าว เฉพาะหมู่ที่ 8, 10-14 ใช้รหัส 86150
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
  • ยกเว้น
  • ต.หินแก้ว และ ต.รับร่อ เฉพาะหมู่ที่ 1-9, 11-18, 20-22 ใช้รหัส 86190
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
  • ยกเว้น
  • ต.สะพลี ใช้รหัส 86230
  • ต.เขาไชยราช ต.ปากคลอง และ ต.ดอนยาง ใช้รหัส 86210
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.