ชัยภูมิ


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชัยภูมิ


 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
  • ยกเว้น
  • ต.บ้านค่าย ต.หนองไผ่ และ ต.โนนสำราญ ใช้รหัส 36240
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
  • ยกเว้น
  • ต.หนองบัวโคก ใช้รหัส 36220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
  • ยกเว้น
  • ต.บ้านตาล และ ต.หัวทะเล ใช้รหัส 36220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.