ชัยนาท


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชัยนาท


 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
  • ยกเว้น
  • ต.หาดท่าเสา เฉพาะหมู่ที่ 3, 6 ใช้รหัส 17120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
  • ยกเว้น
  • ต.หางน้ำสาคร ต.อู่ตะเภา ต.ไร่พัฒนา และ ต.วัดโคก เฉพาะหมู่ที่ 4-5 ใช้รหัส 17170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
  • ยกเว้น
  • ต.หนองแซง ต.ห้วยงู และ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ ใช้รหัส 17160
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.