ชลบุรี


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชลบุรี


 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา 20000
  • ยกเว้น
  • ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เฉพาะหน่วยงานราชการ หอพัก ใช้รหัส 20131
  • ต.บ้านปึก , ต.แสนสุข , ต.เหมือง , ต.เสม็ด เฉพาะหมู่ที่ 7-8 และ ต.ห้วยกะปิ เฉพาะหมู่ที่ 4-5 ใช้รหัส 20130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ศรีราชา จ.ฉะเชิงเทรา 20110
  • ยกเว้น
  • ต.ทุ่งสุขลา , ต.บึง , ต.บ่อวิน และ ต.หนองขาม เฉพาะหมู่ที่ 1, 5, 10, 11 (ไม่รวมบ้านหนองเลง บ้านหนองค้อ และ บ้านไข่มุก) ใช้รหัส 20230
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เกาะสีชัง จ.ฉะเชิงเทรา 20120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พนัสนิคม จ.ฉะเชิงเทรา 20140
  • ยกเว้น
  • ต.นาเริก เฉพาะหมู่ที่ 4-5, 8-11, 14-15 และ ต.นาวังหิน เฉพาะหมู่ที่ 4-6, 10-11 ใช้รหัส 20240
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บางละมุง จ.ฉะเชิงเทรา 20150
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พานทอง จ.ฉะเชิงเทรา 20160
  • ยกเว้น
  • ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/… ใช้รหัส 20000
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ้านบึง จ.ฉะเชิงเทรา 20170
  • ยกเว้น
  • ต.คลองกิ่ว , ต.หนองอิรุณ และ ต.หนองไผ่แก้ว ใช้รหัส 20220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สัตหีบ จ.ฉะเชิงเทรา 20180
  • ยกเว้น
  • ต.นาจอมเทียน และ ต.บางเสร่ ใช้รหัส 20250
  • ภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ใช้รหัส 20251
  • – ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้รหัส 20182
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา 20190
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 20240
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ่อทอง จ.ฉะเชิงเทรา 20270

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.