ฉะเชิงเทรา


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา


 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 • รหัสไปรษณีย์ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000
  • ยกเว้น
  • ตำบลบางตลาด ใช้รหัส 24110
 • รหัสไปรษณีย์  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
  • ยกเว้น
  • ตำบลศาลาแดง ใช้รหัส 24000
  • ตำบลดอนเกาะกา ตำบลดอนฉิมพลี และ ตำบลบึงน้ำรักษ์ ใช้รหัส 24170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.