รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปทุมธานี
อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
อำเภอเมืองปทุมธานี 12000
อำเภอคลองหลวง 12120 ยกเว้น
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้รหัส 12120 (ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์รังสิต)
– ตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 20 เฉพาะเลขที่ 2-55, 57-99 และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใช้รหัส 13180 (ไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
– ตำบลคลองห้า เฉพาะทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง และตำบลคลองหก เฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใช้รหัส 12110
อำเภอธัญบุรี 12110 ยกเว้น ตำบลประชาธิปัตย์และตำบลบึงยี่โถ ใช้รหัส 12130 (ไปรษณีย์รังสิต)
อำเภอลาดหลุมแก้ว 12140
อำเภอลำลูกกา 12150 ยกเว้น ตำบลประชาธิปัตย์และตำบลบึงยี่โถ ใช้รหัส 12130 (ไปรษณีย์รังสิต)
อำเภอสามโคก 12160
อำเภอหนองเสือ 12170
 • รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
 • รหัสไปรษณีย์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • ยกเว้น
  • – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้รหัส 12120 (ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์รังสิต)
  • – ตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 20 เฉพาะเลขที่ 2-55, 57-99 และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใช้รหัส 13180 (ไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
  • – ตำบลคลองห้า เฉพาะทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง และตำบลคลองหก เฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใช้รหัส 12110 (ไปรษณีย์ธัญบุรี)
 • รหัสไปรษณีย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  • ยกเว้น ตำบลประชาธิปัตย์และตำบลบึงยี่โถ ใช้รหัส 12130 (ไปรษณีย์รังสิต)
 • รหัสไปรษณีย์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
 • รหัสไปรษณีย์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  • ยกเว้น ตำบลคูคต ใช้รหัส 12130 (ไปรษณีย์รังสิต)
 • รหัสไปรษณีย์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
 • รหัสไปรษณีย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.