ขอนแก่น


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ขอนแก่น


 

 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  • ยกเว้น
  • ตำบลท่าพระ และ ตำบลดอนหัน ใช้รหัส 40260
  • ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้รหัส 40002
 • รหัสไปรษณีย์ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
  • ยกเว้น
  • ตำบลโนนหัน ตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลโนนสะอาด และ ตำบลหนองเขียด ใช้รหัส 40290
 • รหัสไปรษณีย์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
  • ยกเว้น
  • ตำบลน้ำพอง เฉพาะหมู่ที่ 2-8, 13, 15, 16 ตำบลกุดน้ำใส ตำบลม่วงหวาน และ ตำบลสะอาด
   ใช้รหัส 40310
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150
 • รหัสไปรษณีย์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
 • รหัสไปรษณีย์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
 • รหัสไปรษณีย์ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
  • ยกเว้น
  • ตำบลจรเข้ ตำบลบ้านกง ตำบลยางคำ และ ตำบลบ้านผือ ใช้รหัส 40240
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
 • รหัสไปรษณีย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.