กำแพงเพชร


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กำแพงเพชร


 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
  • ยกเว้น
  • ตำบลไตรตรึงษ์ และ ตำบลธำมรงค์ ใช้รหัส 62160รหัสไปรษณีย์ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000

 • รหัสไปรษณีย์ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000


 • รหัสไปรษณีย์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
  • ยกเว้น
  • ตำบลสลกบาตร ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลดอนแตง ตำบลวังชะพลู ตำบลโค้งไผ่ ตำบลวังหามแห และ ตำบลปางมะค่า
   ใช้รหัส 62140

 • รหัสไปรษณีย์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120


 • รหัสไปรษณีย์ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180


 • รหัสไปรษณีย์ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190


 • รหัสไปรษณีย์ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150


 • รหัสไปรษณีย์ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210


 • รหัสไปรษณีย์ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120


 • รหัสไปรษณีย์ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110


 • รหัสไปรษณีย์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170


Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.