กาญจนบุรี


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กาญจนบุรี


 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
  • ยกเว้น
  • ตำบลวังด้ง ตำบลช่องสะเดา ตำบลหนองบัว และตำบลลาดหญ้า ใช้รหัส 71190
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
  • ยกเว้น
  • ตำบลท่าล้อ เฉพาะหมู่ที่ 1-2 ใช้รหัส 71000
  • ตำบลท่าตะคร้อและตำบลวังศาลา เฉพาะหมู่ที่ 3, 6 ใช้รหัส 71130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
  • ยกเว้น
  • ตำบลสนามแย้ ใช้รหัส 70190
  • ตำบลดอนชะเอม ตำบลท่าเรือ ตำบลพระแท่น ตำบลแสนตอ ตำบลอุโลกสี่หมื่น ตำบลตะคร้ำเอน และตำบลหนองลาน ใช้รหัส 71130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
  • ยกเว้น
  • ตำบลรางหวาย ใช้รหัส 71170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
 • รหัสไปรษณีย์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
  • ยกเว้น
  • ตำบลหนองรีและตำบลหนองกร่าง ใช้รหัส 71220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
  • ยกเว้น
  • ตำบลเขาโจด ใช้รหัส 71220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.