กระบี่

 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
  • ยกเว้น
  • ต.หนองทะเล และ ต.อ่าวนาง ยกเว้นหมู่ที่ 7-8 ใช้รหัส 81180
  • ต.อ่าวนาง เฉพาะหมู่ที่ 7-8 ใช้รหัส 81210
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
  • ยกเว้น
  • ต.เกาะกลาง และ ต.คลองยาง ใช้รหัส 81120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
  • ยกเว้น
  • ต.สินปุน และ ต.โคกหาร ใช้รหัส 80240
 • รหัสไปรษณีย์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
  • ยกเว้น
  • ต.ทรายขาว และ ต.คลองพน ใช้รหัส 81170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.